Nema potrebe da se brineš za narednu godinu

Drugi članci:

Sem Alberi

01. januar 2019.

„Znamo da Bog u svemu radi za dobro onih koji ga vole, onih koji su pozvani po njegovom naumu“ (Rimljanima 8:28). Svaki put kad čitam ove poznate reči, primećujem kako sebi postavljam pitanje, da li ovo znam? Da li živim na osnovu ovoga? Nova godina svakome od nas daje priliku da ispitamo oslonac naših duši, posebno tokom napada straha i strepnje u vezi budućnosti. ​
Važno je da primetimo da Pavle govori: „U svemu radi za dobro.“ Ne, „sve je dobro.“ Postati hrišćanin ne znači da smo sada imuni na sve užasne stvari koje mogu da nas zadese. To je možda učenje nekih današnjih vođa u svetu, ali to nećete čuti u Pismu od samog Boga. Pogađaju nas iste bolesti, finansijski izazovi, žalosti, stres zbog posla, povrede unutar odnosa, nezgode i izazovi, kao i sve druge koji žive u ovom oštećenom svetu. Mi stradamo kao i svi drugi. U nekim delovima sveta, stradamo čak i više zbog naše vere u Isusa. Dok verno sledimo Hrista, nešto grozno može da se desi u narednih dvanaest meseci. Pavle ne govori da ništa loše neće doći u naš hrišćanski život; on govori da Bog može da uzme sve ono što nas zadesi i učini da to služi za naše dobro. On nije odgovoran za zlo, ali čak i zlo i stradanje ne mogu da izbegnu njegove savršene naume za nas.

Sve stvari u 2020.
Ovaj stih nam je dat jer je on upravo ono što treba da čujemo. Pavle je već sažeo osnovni obrazac hrišćanskog života – stradanje sada, slava u budućnosti (Rimljanima 8:17) – obrazac koji proističe iz tajne samog Hrista. U svetu punom bolnog čekanja, ovaj stih je prekopotreban izvor pomoći koji treba da uzmemo sa sobom u novu godinu. Biće potrebno da znamo da Bog može da uzme sve ono što nam se desi i koristi to za naše krajnje dobro.

„U svemu“ znači sve što nam se desi, uključujući onu najgoru stvar koja se može desiti. Čak i te stvari nisu van domašaja Božijeg nauma za naš život koji je podstaknut Božijom ljubavlju. U Starom zavetu, Josif je mogao da se osvrne na neizrecivo zlo koje su mu braća učinila i kaže: „Vi ste to naumili za moje zlo, ali Bog je to naumio za dobro“ (Postanje 50:20). Briga nam govori da su to oni naumili za zlo – da se to desilo dok Bog nije obraćao pažnju. Vera nas ponovo uverava da je to Bog naumio za dobro. Ovo „u svemu radi za dobro“ se najjasnije vidi u Isusovoj smrti (Dela apostolska 4:27-28). To je bila ona najgora stvar koja se ikada desila na zemlji. Ipak, kroz nju je Bog mogao da donese neizmerno i večno dobro.

Dakle, šta ovo znači praktično? Kakva god da je prošla godina bila za vas, Bog nije mogao da bude bolji za vas nego što je bio. Možda je ova godina bila veoma bolna za vas (za mene je bila jedna od najtežih). Moguće da je tako. Međutim, ovo je Božija reč za nas za ovu prošlu godinu. Ona neće biti ni malo manje istinita za godinu koja dolazi. Ova naredna godina će biti trenutak za trenutkom kada Bog radi za vaše krajnje dobro.

Možda svestan da će za neke od nas biti teško da verujemo, Pavle pokazuje kako je ova istina podupreta narednim stihom: „One koje je unapred znao, Bog je i predodredio da budu saobraženi slici njegovog Sina, da on bude prvorođeni među mnogom braćom“ (Rimljanima 8:29). Ovo je ono dobro prema kojem sve stvari u vašem životu doprinose – da postanete kao Isus. Teško nam je da vidimo Božiju dobrotu zbog toga što nam je teško da razumemo šta je krajnje dobro. Naše razumevanje dobra se toliko razlikuje od Božijeg. Stihovi poput ovih nas podsećaju da Bog zna više, daleko više o tome šta je na kraju najbolje za nas od nas samih. Bog ne radi u svemu tako da ovaj život postane pun finansijskog bogatstva, dobrog zdravlja, ili popularnosti. Bog radi u svemu tako da mi postanemo sve više i više nalik njegovom Sinu.

Ništa zbog čega bi se brinuli
Kao hrišćani, mi smo oni koji vole Boga oni koji su pozvani po njegovom naumu. Nije da smo mi prvi zavoleli Boga i onda, kao odgovor, on nas je pozvao da nas blagoslovi; upravo je obrnuto. Kroz Božiji poziv mi smo došli do poznanja njega i možemo da ga volimo. Ne savršeno, ali istinski. Imamo novo srce i osećanja za Boga. Mi ga zaista volimo. Bez obzira koliko su duboki vaši grešni nagoni, Duhom dana ljubav prema Bogu je ipak dublja. A ovo obećanje je za vas: Bog radi u svemu za vaše dobro – da vas saobrazi slici njegovom Sina.
Ovo je ono što Bog najviše želi za mene. To je ono što ja treba najviše da želim za sebe. Ništa u mom životu ne može da bude veće od ovoga. Ne postoji ni jedna stvar u celoj tvorevini, istoriji i stvarnosti kojoj će Bog dozvoliti da stane na put ovome.

Što treba da znači, da ne postoji ni jedna stvar zbog koje treba da se brinem. Ako Bog u svemu radi za moje dobro, onda je Bog uredio sve u mojoj stvarnosti na način na koji je to za mene najpotrebnije. Briga s moje strane će samo značiti da postoje veće dubine mog srca gde treba da primenim ovu istinu. Znam šta znači boriti se sa strepnjom. Međutim, ako smo u Hristu, nema potrebe da se brinemo za narednu godinu. Ne postoji ni jedan trenutak kojeg treba da se bojimo. Kroz svaki sekund, Bog će raditi da nas učini sličnijima Hristu. Šta može da bude bolje od toga?

Kopirajt © Desiring God

Podelite članak: